top of page

Kontakty

Realizátor projektu

ENVItech Bohemia s. r. o., Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

 • Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655. e-mail: svacinka@envitech.eu

 • Ondřej Ambroz, vedoucí realizačního oddělení, tel.: +420 732 457 177, ambroz@envitech.eu

 • Mgr. Richard Kula, správce monitorovacích sítí, tel.: + 420 736 500 861, e-mail: kula@envitech.eu

 

Odborný garant

 • Mgr. Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ČHMÚ, tel.: + 420 737 387 741, e-mail: jachym.brzezina@chmi.cz

Spolupracující subjekty

 

 • Jihomoravský kraj (spolupracující subjekt)
  Ing. Tomáš Helán, referent ochrany ovzduší, tel.: + 420 541 652 626, e-mail: helan.tomas@kr-jihomoravsky.cz

 

 • Gymnázium Židlochovice
  Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
  Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy, tel.: + 420 608 360 896, e-mail: info@gymnzidlo.cz

 

 • Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
  Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
  RNDr. Václav Klement, ředitel školy, tel.: +420 517 307 019, vaclav.klement@gykovy.cz

 

 • Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
  náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo
  RNDr. Jiří Peroutka, ředitel školy, tel.: +420 515 266 161, e-mail: peroutka@gymnzn.cz

bottom of page