top of page

Edukativní měření kvality ovzduší

s důrazem na vliv lokálních topenišť
v Jihomoravském kraji
Arrow Down
ABOUT morava
vinohrad

O projektu

Cílem projektu je zjištění vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve 3 městech Jihomoravského kraje a ze získaných dat vyplývající osvětová edukace pro vybrané studenty místních gymnázií. Studenti provedou pod odborným vedením analýzu výsledků měření a navrhnou opatření ke zlepšení stavu ovzduší v daném sídle. Ty pak odprezentují zástupcům místní samosprávy a státní správy.

Zájmové lokality

Společně se zástupci Jihomoravského kraje byla vybrána 3 gymnázia – Znojmo, Židlochovice a Vyškov. Ve všech vybraných městech probíhalo měření i v rámci projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+.

 

Vybraná sídla tak tvoří pomyslnou JZ-SV osu Jihomoravského kraje. Znojmo a Vyškov jsou správními centry stejnojmenných okresů, Židlochovice jsou zástupcem okresu Brno-venkov. V každém sídle bude následně vytipováno 6 lokalit na území celého města tak, aby zde bylo možné zanalyzovat vliv lokálních topenišť na znečištění ovzduší.

bottom of page