top of page

Měření znečištění ovzduší
vlivem lokálních topenišť v problematických oblastech Prahy 6

sedlec_edited_edited.jpg
Cíl projektu a účel projektu

Cílem projektu je pořízení a instalace 10 ks senzorických stanic kvality ovzduší a 3 meteorologické stanice za účelem provádění lokálního monitoringu ovzduší s důrazem na problematiku lokálních topenišť v problematických částech Prahy 6. Cílem je vybudování online monitorovacího systému, který bude provozován autorizovanou skupinou a kontrolován akreditovanou osobou. Data budou přenášena do veřejného portálu, interpretována veřejnosti. Díky tomuto měření bude následně doporučeno opatření na zlepšení kvality ovzduší. Na základě toho bude mít projekt pozitivní vliv na životní prostředí v těchto lokalitách.

Měřící lokality

V rámci projektu bude umístěno na území Prahy 6 celkem 10 stanic, z čeho jedna senzorická stanice bude umístěna jako pozaďová mimo intravilán Prahy 6. Jedná se o části, které se dlouhodobě potýkají se znečištěním ovzduší z lokálních topenišť.

Etapy projektu

Projekt má 3 části:

 • První část – přípravná část, včetně výběru odpovídající techniky (senzorických stanic a meteosystémů).

 

 • Druhá část -  samotný monitoring a online přenos naměřených koncentrací. Softwarové rozhraní poskytne data, která budou prezentována na zřízeném webu s informacemi o projektu a online zobrazením hodnot. Samotný monitoring bude probíhat v topné sezóně po dobu čtyř měsíců v rámci realizace a následně v době udržitelnosti minimálně 200 dnů v roce (netopná i topná sezóna). Zbytek roční doby je vyčleněn na údržbu a validace senzorů – tzv. souměření.
   

 • Třetí část –  toto je závěrečná část, kde budou uveřejněny výsledky monitoringu, včetně spolupráce se samosprávou, státní správou a veřejností podle komunikačního plánu.
   

Cílem projektu je pořízení a instalace 10 ks senzorických stanic kvality ovzduší a 3 meteorologické stanice za účelem provádění lokálního monitoringu ovzduší s důrazem na problematiku lokálních topenišť v problematických částech Prahy 6. Cílem je vybudování online monitorovacího systému, který bude provozován autorizovanou skupinou a kontrolován akreditovanou osobou. Data budou přenášena do veřejného portálu, interpretována veřejnosti. Díky tomuto měření bude následně doporučeno opatření na zlepšení kvality ovzduší. Na základě toho bude mít projekt pozitivní vliv na životní prostředí v těchto lokalitách.

Etapy projektu v bodech

 • červen 2023 – oficiální přidělení dotace ze strany SFŽP, podpis ministra životního prostředí

 • červenec–srpen 2023 – vznik oficiální webové stránky projektu, informativní schůzka a odsouhlasení výběru měřících lokalit a vydání tiskové zprávy a 1. článek v místním časopisu Šestka.

 • září 2023 – instalace a oživení senzorických jednotek

 • říjen 2023 – zahájení měření a tvorba a distribuce informačních letáků

 • prosinec/leden 2023 – srovnávací měření, kalibrace a 2. článek v místním časopisu Šestka.

 • 31.března 2023 – oficiální ukončení měření

 • duben 2024 – závěrečná tisková konference, seznámení veřejnosti s výsledky měření, vydání tiskové zprávy, 3.článek v místním časopisu Šestka a tisková konference

 • 30.4.2024 – odevzdání závěrečné zprávy, oficiální ukončení projektu a zhotovení PR videa.

 

Během celé etapy budou uveřejňovány facebookové příspěvky na FB stránce Měření ovzduší pro Prahu 6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094297892571

ENVItech Bohemia s. r. o.

Řešitel projektu:

Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

Nositel projektu: 

Úřad městské části Praha 6

Československé armády 23

160 52 Praha 6

https://www.praha6.cz/

Infolinka: 800 800 001

 • Facebook

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.   |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org  |  bf.sfzp.cz

bottom of page