top of page
Křivoklát 2023-03-23 a.jpg

Monitorování vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na Křivoklátsku

Se zvláštním zřetelem na odlišné rozptylové podmínky
v údolí Berounky a Rakovnického potoka oproti okolním vyvýšeným lokalitám
Arrow Down
ABOUT Křivoklát
krivoklat2022-08-16.jpg

O projektu

O projektu

Střední tok Berounky se v centrální části CHKO Křivoklátsko vyznačuje meandrovitým rázem toku s říčním korytem zanořeným místy až 200 metrů pod strmě stoupajícími svahy okolních kopců. Podobný ráz má též údolí Rakovnického potoka, levostranného přítoku Berounky se soutokem v obci Roztoky. Kotlinový ráz obou údolí v této lokalitě ve velké části roku, především při bezvětří a při inverzním zvrstvení atmosféry, negativně ovlivňuje rozptylové podmínky v obcích.

Vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích je zde stále primárním zdrojem tepla. Znečištění z lokálních topenišť mnohdy způsobuje, že koncentrace aerosolových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici.

Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí a porovnat koncentrace daných látek v údolních obcích oproti obcím ležícími nad těmito údolími. Celkem bude v katastrálních území šesti obcí nainstalováno 12 prachoměrných optických senzorických jednotek a 2 meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu tak, aby byla logicky pokryta většina vymezeného území dotčených obcí.

Střední tok Berounky se v centrální části CHKO Křivoklátsko vyznačuje meandrovitým rázem toku s říčním korytem zanořeným místy až 200 metrů pod strmě stoupajícími svahy okolních kopců.

Podobný ráz má též údolí Rakovnického potoka, levostranného přítoku Berounky se soutokem v obci Roztoky.

Kotlinový ráz obou údolí v této lokalitě ve velké části roku, především při bezvětří a při inverzním zvrstvení atmosféry, negativně ovlivňuje rozptylové podmínky v obcích. Vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích je zde stále primárním zdrojem tepla.

Znečištění z lokálních topenišť mnohdy způsobuje, že koncentrace aerosolových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici.

Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologi-ckých jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí PM1, PM2.5
a PM10 a porovnat koncentrace daných látek v údolních obcích oproti obcím ležícími nad těmito údolími.

Celkem bude v katastrálních území šesti obcí nainstalováno 12 prachoměrných optických senzorických jednotek a 2 meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu tak, aby byla logicky pokryta většina vymezeného území dotčených obcí.

Partneri

PARTNEŘI MĚŘENÍ

Újezd_nad_Zbečnem,_dům_číslo_2.jpg

Obec Zbečno se nachází v okrese Rakovník v údolí řeky Berounky zhruba 15 km jihovýchodně od Rakovníka, 14 km severozápadně od Berouna a 18 km jihozápadně od Kladna. Žije zde 604 obyvatel.

krivoklatsko2.jpg

Městys Křivoklát se stejnojmenným hradem je hlavní turistickou atrakcí CHKO Křivoklát. Nachází se v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 13 km jihovýchodně od Rakovníka. Žije zde 701 obyvatel.

roztoky.jpg

Obec Roztoky se nachází v okrese Rakovník zhruba 13 km jihovýchodně od Rakovníka. Vesnice je situována na pravém břehu Berounky, ve sva-žitém a členitém terénu; naproti ústí Rakovnického potoka. Žije zde přibližně 1 100 obyvatel.

pustovety.jpg

Obec Pustověty se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, v údolí Rakovnického potoka zhruba 8 km jihovýchodně od Rakovníka. Žije zde 127 obyvatel.

mestecko.jpg

Obec Městečko se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko zhruba 1,5 km severozápadně od Křivoklátu v nadmořské výšce 260 až 320 m.
V obci žije přibližně 440 obyvatel.

karlovaves_.jpg

Obec Karlova Ves se nachází v zalesněné centrální části CHKO Křivoklátsko. V obci žije 137 obyvatel.

Řešitel projektu:

ENVItech Bohemia s. r. o.

Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655.
e-mail: svacinka@envitech.eu


Nositel projektu: 
Obec Zbečno

Ing. Jiří Těhan, MBA, LL.M., starosta obce Zbečno, tel.: + 420 313 554 869, e-mail: starosta@obeczbecno.cz, 270 24 Zbečno č.p. 7

  • Facebook

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.   |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org  |  bf.sfzp.cz

bottom of page