top of page

Výsledky měření

Projekt Kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje

 

Aktuální hodnoty prachových částic PM10 a PM2,5 naleznete v naší webové aplikaci SMARTenvi

Projekt Měření místního znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje

Protokol_CH-079_23_Zlín_1

Protokol_CH-001_24_Zlín_1_2

ENVItech Bohemia s. r. o.

Řešitel projektu

Ovocná 1021/34

160 00 Praha 6

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655.
e-mail: svacinka@envitech.eu

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.

bottom of page