top of page
Velvary_u2.jpg
Senzorický monitoring vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve městě Velvary
ABOUT Velvary

O projektu

O projektu

Střední tok Berounky se v centrální části CHKO Křivoklátsko vyznačuje meandrovitým rázem toku s říčním korytem zanořeným místy až 200 metrů pod strmě stoupajícími svahy okolních kopců. Podobný ráz má též údolí Rakovnického potoka, levostranného přítoku Berounky se soutokem v obci Roztoky. Kotlinový ráz obou údolí v této lokalitě ve velké části roku, především při bezvětří a při inverzním zvrstvení atmosféry, negativně ovlivňuje rozptylové podmínky v obcích.

Vytápění tuhými palivy v lokálních topeništích je zde stále primárním zdrojem tepla. Znečištění z lokálních topenišť mnohdy způsobuje, že koncentrace aerosolových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici.

Projekt si klade za cíl pomocí senzorické sítě prachoměrných a meteorologických jednotek zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí a porovnat koncentrace daných látek v údolních obcích oproti obcím ležícími nad těmito údolími. Celkem bude v katastrálních území šesti obcí nainstalováno 12 prachoměrných optických senzorických jednotek a 2 meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu tak, aby byla logicky pokryta většina vymezeného území dotčených obcí.

Město Velvary má velký podíl rodinných domů na celkové zastavěné ploše. Ve městě nejsou panelová sídliště, pouze několik bytových domů s plynovým vytápěním. Lokální vytápění tuhými palivy je tudíž primárním zdrojem znečištění. Sekundárním zdrojem znečištění je průmyslová výroba a dopravní síť. Cílem projektu je zmapovat koncentrace aerosolových částic frakcí PM10,  PM2.5 a PM1 vytvořením sítě senzorických prachoměrných jednotek, které budou kontinuálně monitorovat úroveň znečistění v jednotlivých městských částech. Projekt počítá s instalací 7 prachoměrných senzorických jednotek, jedné referenční certifikované prachoměrné stanice a jedné meteorologické senzorické jednotky.

 

Město Velvary malé město postavené především na rodinných domech. Jak je výše napsáno, hlavním zdrojem vytápění jsou tuhá paliva a je v zájmu všech občanů, aby měli přehled o stavu životního prostředí na svém území. Vhodně rozmístěné senzorické jednotky vytvoří monitorovací síť, která potřebná data poskytne. Získaná data z měření budou mít primárně informativní, osvětový charakter, budou doplněna vysvětlením, co případné zvýšení koncentrací aerosolových částic způsobuje, jak tomu předcházet a jaká nápravná opatření mohou lidé realizovat (např. výměna kotlů atd.).

colsys.jpg

Partner projektu:
Colsys s.r.o. 
Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

Jiří Kabele, obchodní manažer divize Varovné a informační systémy

tel.: +420 778 536 483, e-mail: jiri.kabele@colsys.cz

 

 

Partner projektu:

ENVItech Bohemia s. r. o.

Ovocná 1021/34, 160 00 Praha 6

Mgr. Ondřej Svačinka, projektový manažer, tel.: +420 728 730 655.
e-mail: svacinka@envitech.eu

  • Facebook

© 2023 ENVItech Bohemia s. r. o.   |   www.norskefondy.cz   |   www.sfzp.cz   |    www.eeagrants.org  |  bf.sfzp.cz

bottom of page